Cemix

A Thermosystem hőszigetelő rendszerek dübelezése

Cemix - Dubelezes

A homlokzat hőszigetelő rendszer (THR) szakszerű kivitelezése minden esetben a kivitelező felelőssége, aminek különös jelentősége van a hőszigetelő táblák rögzítésnél. Az elszabaduló homlokzati elemek nem pusztán anyagi vagy erkölcsi kárt okozhatnak, hanem súlyos, akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak - még évekkel a kivitelezés után is. Ezért fontos, hogy kivitelező tisztában legyen a hőszigetelő lapok ragasztását kiegészítő mechanikai rögzítés, azaz dübelezés jelentőségével.

A dübelek áthatolnak a hőszigetelő rétegen, és - előre elkészített furatokba illeszkedve a - falazathoz rögzítik a táblákat. A rögzítés történhet csavarral vagy beütőszeggel. A piacon kaphatóak rögzítőelem (szeg vagy csavar) nélküli beütődübelek is, ám ezek alkalmazása ragasztott hőszigetelő rendszereknél nem megengedett; így a Cemix Thermosystem rendszereinél sem.
Lb-Knauf - dubelek

A dübelezés pontos megtervezése szakértői feladat, azonban a felhasználónak sem árt tisztában lenni az alábbiakkal:

  • Hőtechnikai kérdések
  • Az alkalmazott hőszigetelés anyaga és vastagsága
  • A fogadó falazat felépítése

 

 Hőtechnikai kérdések

A dübelek megváltoztatják a falazat és a hőszigetelő táblák hőátbocsátási tulajdonságait, vagyis az eltérő hővezetésű pontokon hőhidak keletkezhetnek. Noha néhány °C hőmérséklet-különbség nem okoz érezhető hőveszteséget, viszont a homlokzat többi részétől eltérő párakondenzáció miatt a szennyeződés itt másképp tapad meg. Ezért a dübelezési helyek néhány év alatt foltossá válhatnak.

Cemix - dubel hokep

A korszerű dübeleket úgy tervezték, hogy ezt a hatást minimalizáják, azonban az egyes típusok hővezetési tulajdonságai között igen jelentős eltérések vannak. A Thermosystem hőszigetelő rendszerekhez használható dübelek hőszigetelő képességéről itt található bővebb információ.

 Az alkalmazott hőszigetelés anyaga és vastagsága

A Thermosystem homlokzati hőszigetelő rendszerekhez használt dübelek között megtalálhatóak az ásványgyapot, polisztirol, illetve a mindkét rendszerhez használható dübelek. A szigetelőanyag vastagságán kívül tisztában kell lennünk az alkalmazni kívánt dübel legkisebb beépítési mélységével is, amely általában 25-35 mm közé esik - azaz ennyivel hosszabb dübellel kell számolnunk. (A dübelhossz kiszámításáról lejjebb még ejtünk szót.)

Az ásványgyapot, mint az közismert, akár puszta kézzel is szétválasztható anyag, azaz hiába ragasztjuk az egyik oldalát a falhoz, mivel a rendszert érő terhelés egyszerűen szétszakítaná a táblákat. Ezért az ásványgyapot rendszereket minden esetben dübeleznünk kell. 

A sokkal masszívabb polisztirol táblák már képesek lehetnek dübelezés nélkül is ellenállni a terhelésnek, ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. 10 m épületmagasság fölött a dübelezés minden esetben kötelező, míg lacsonyabb épületeknél, ha a ragasztás új beton- vagy téglafelületre történjen, vagy a homlokzaton – akár a felület megtisztításával vagy megerősítésével – biztosítható a legalább 0,08 N/mm2 tapadószilárdság, illetve ha nincsenek különleges követelmények (például extrém szélterhelés), a dübelezés elhagyható.

Mint látható, ebben a felsorolásban elég sok a "ha", így kétszer is gondoljuk meg, mielőtt lemondunk a dübelezésről. Azt is vegyük figyelembe, hogy ha a hőszigetelő táblák ragasztása esetleg nem sikerült tökéletesen, a dübelezés megtámogatja a ragasztó működését, sőt, akár önmagában is megbírja a hőszigetelő rendszer súlyát -  azaz a dübelezés, ha nem is kötelező, de minden esetben tanácsos.

 A fogadó falazat felépítése

Nem minden dübel használható minden falazatban - erről a Cemix képviselőitől vagy a dübelek leírásában tájékozódhatunk, illetve magán a dübelen is megtalálhatóak a hozzájuk illő falazatok kódjai:

  • A: beton

  • B: tömör falazóelemek, pl. tömör tégla

  • C: üreges falazóelemek, pl. üreges tégla

  • D: könnyűbeton, pl. gázbeton

  • E: pórusbeton, pl. YTONG

Csak a falazatnak megfelelő, műszaki engedéllyel rendelkező dübeleket használjunk!

Rendkívül fontos, hogy a dübeleket fogadó furatokat a falazat teherhordó részében kell elkészítenünk! Ennek elsősorban felújítások során van jelentősége, mivel itt akár több centiméter vastag meglévő, megmaradó vakolattal kiegyenlítő réteggel is számolnunk kell. E nem teherhordó részekbe tilos a dübeleket lehorgonyozni, így a dübelnek a hőszigetelő tábla és a teherhordó falazat között ezt a részt át kell hidalnia. A minimális dübelhossz számításánál természetesen a rendszerragasztó-réteget is figyelembe kell vennünk!

Mindezek figyelembevételével egy homlokzati felületen belül akár különböző dübeltípusok és dübelméretek alkalmazására is szükség lehet.


Az egyes dübeltípusokról itt található bővebb információ.

 Kapcsolódó segédletünk (kattintásra PDF formátumban letölthető):

Cemix - dubel termekvalaszto


 Kapcsolódó cikkek